Hvordan bruges Matrix Educations cloud service på Tor Netværket · Deep/Dark Web

Som det første så opretter jeg en midlertidig bruger, som både afsender og modtager af dokumenterne kan bruge. Grunden til at den er midlertidig er at den helst skal lukkes ned efter brug for at undgå spor og historik.

I dette tilfælde er brugernavnet darkgirl. Brugeren admin er mig som administrator af denne cloud service og jeg benytter en adgangskode på 128 tilfældige tegn (stor/små bogstaver og tal). Blot som info til stalkerne og andre røvhuller.


I Tor Browseren – kan downloades her til Windows, Mac og Linux – kan afsender og modtager af dokumenterne åbne denne adresse blexdh4hcdmgtk2k.onion (.onion = hjemmeside på Tor Netværket). Hvis du vil vide mere om hvordan Tor Netværket fungerer, så download min håndbog Livet med en Tails computer og læs side 7 til 9.

Afsender og modtager indtaster brugernavn og adgangskode, og klikker på pilen.

Dette er brugerens cloud service efter log ind. Klik her for at få vist skærmbillederne i stort format med uddybende forklaringer om hvordan de forskellige funktioner bruges..