Sagen om Offensimentums (nu offen.dk) chikane af Karina – efterskrift

Lukningen af Facebook gruppen Offensimentum – og dernæst Offensimentum 2.0 og 3.0 – var kun lukning af en ramme. Indholdet i form af et empatiløst, grovkornet, afstumpet mindset eksisterer fortsat. Et mindset der nu – under et tyndt lag fernis af “nye regler” – udleves på de ledende medlemmers nye platform på offen.dk.

Chikanen af Karina ser ud til at være ved at ebbe ud, men det er efter min vurdering kun et spørgsmål om tid før deres chikane rammer et andet offer, eller andre ofre. Det vil først stoppe den dag de ledende medlemmer og deres medløbere bliver dømt for deres chikane, den dag retsstaten træder i karakter og rent faktisk beskytter borgerne mod chikane.