Del 1: Installer Raspbian på Raspberry Pi

Raspberry Pi er en single board. En computer på kun et print (board). Den viste Raspberry Pi er en version 1 af den lille, billige computer. På en version 1 kan du køre Raspbian (en til hardware modificeret version af Linux Debian). Desktop (skrivebord med startmenu) versionen kræver et 8 GB SD kort, mens Lite (terminal) versionen kan køre på et 4 GB SD kort.

Første del af guiden omhandler installationen af Raspbian på Raspberry Pi og er baseret på at du anvender en Windows computer til at forberede installationen. Hv du bruger Mac så kan du søge et alternativ til Rufus (program til at “brænde” installations image “ned” på SD kort) i App Store eller på internettet.

A. Donwload af Rasbian.
1. Åben https://www.raspberrypi.org/downloads/.
2. Klik på Raspbian – “The official supported Raspberry Pi Operating System – based on Debian”.
3. Download “Raspbian Stretch with desktop” (Download ZIP).
4. Udpak ZIP filen som indeholder 20xx-xx-xx-raspbian-stretch.img (Stretch er navnet på Debian version 9).

B. Installer Rufus som bruges til at lægge Raspbian ned på SD kort.
1. Åben https://rufus.akeo.ie/.
2. Download Rufus x.xxx (xxx kB) under Download afsnittet.
3. Kør Rufus for først gang (installation).

C. Slet SD kort.
1. Indsæt SD kort i din kortlæser (enten internt i din computer eller tilsluttet som ekstern enhed).
2. Åben “Disk Management” (højreklik på Windows startmenu og vælg “Disk Management”).
3. Hvis der er partitioner på SD kortet, så slet dem ved at højreklikke på partitionerne en efter en.

D. Skrive image ned på SD kort.
1. Start Rufus.
2. Vælg images ved at klikke på disk symbolet ud for “Create a bootable disk using” (skift fra vis .iso til vis all files for at finde .img).
3. Start skrivning af image til SD kort.
3. Tag SD kort ud og indsæt det i din RaspberryPi.
4. SD kortet indeholder nu to partitioner på hhv. 42 MB (/boot = opstart) og 4.54 GB (/ = OS). Resten af pladsen på SD kortet er ledig og vil blive tilføjet OS partitionen under indstallationen. Denne ledige plads bliver den plads du som bruger har at arbejde med.

E. Installation af Raspbian.
1. Sæt skærm, tastatur, mus og internet til din Raspberry Pi.
2. Sæt strøm til din Raspbery Pi. Tjek om den også blinker grønt og gult udover rødt. Afvent opstart.
3. Installationen skriver ganske kort tid på skærmen “Rized root …”. Det er på dette tidspunkt at den ledige plads på SD kortet bliver tilføjet til OS partitionen.
4. Når du ser Raspbian’s skrivebord, så er din Raspberry Pi klar til brug – og opsætning.

F. Skift til dansk tastatur layout.
1. Klik på startmenu (Raspberry Pi logo øverst til venstre) og vælge “Preferences” > “Raspberry Pi Configuration”.
2. Vælg fanen Location”.
3. Sæt “Locale” til “da (Danish)”.
4. Sæt “Timezone” til “Europe” og dernæst “Copenhagen”.
5. Sæt “Keyboard” til “Denmark” og dernæst “Danish”.
6. Klik OK og “Yes” til reboot (genstarte).

G. Sæt en log ind adgangkode og bed om log ind ved opstart.
1. Klik på startmenu og vælge “Indstillinger” > “Raspberry Pi Configuration”.
2. Fjern flueben ved “Auto login”.
3. Klik på “Change password” ved “Password” og vælg et password.
4. Genstart (Startmenu > “Shutdown” > “Reboot”) og test om det virker.

H. Sæt et root password.
1. Start terminalvindue (sort firkant med >_ tegn ved siden af Startmenu).
2. Vi starter med “grøn tekst” (pi@raspberrypi, pi er brugernavn og raspberrypi er hostname) og et $ tegn som indikere at vi er bruger og kun kan gøre noget ved vores egen brugermappe og opsætning, ikke systemet eller systemets opsætning.
3. Indtast kommandoen efterfulgt af Enter: sudo -s
4. Hvid tekst og # tegn viser at vi nu er root (administrator) og kan gøre noget ved hele systemet.
5. Indtast kommandoen efterfulgt af Enter: passwd
6. Vælg root adgangskode og indtast den to gange efterfulgt af Enter
7. Nu er status at når du ophøjer dig til root ved at bruge kommandoen su, så bliver du spurgt om adgangskode, mens du når du bruger sudo -s ikke bliver spurgt om adgangskode. Dette er en fejl konfiguration af standard brugeren pi. For at rette denne fejl ved konfigutationen af brugeren pi, så skal du ændre NOPASSWD til PASSWD i konfigurationsfilen /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd med nano: nano /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
(Nano: Tryk Ctrl O og Enter for at gemme. Tryk Ctrl X for afslutte nano)
8. Nu er din Raspberry Pi klart til brug med Raspbian.

Hvis du vil slippe for at have en skærm, et tastatur og en mus tilsluttet til din Raspberry Pi, så læs også Del 2: Remote Desktop til Raspberry Pi. Hvis du fx bruger din families TV som skærm til din Raspberry Pi, så kan det godt have sine vanskeligheder at bibeholde dette “ejerskab”.