Hvordan forbinder du USB enheder i VirtualBox med Linux host

Hvis du ønsker at forbinde fx en USB harddisk til en virtuel maskine i VirtualBox med Linux host, så skal du køre følgende kommando for at du som bruger ($) får rettigheder til dette.

sudo usermod -aG vboxusers [username]