Børneur med GPS tracking og mobiltelefon

Denne guide tager udgangspunkt i hvordan du kan bruge Kidssmart  GPS Tracker & Telefon (koster i øjeblikket 220 kr.). Uret kan fx bruges hvis du har en stalker, der begynder at opsøge dit barn på vej hjem fra skole. Dit barn kan med tryk på to knapper samtidig ringe op til dig og du kan fra din mobiltelefon efterfølgende fastslå hvor dit barn er.

Gemmer dit barn sig fx for stalkeren på toilettet på skolen, så kan du se hvor det ca. er på skolens område og sende en tekstbesked til dit barns ur, når du er i nærheden.


I. Fysisk installation af mobiltelefon uret.

A. Opladning af mobiltelefon uret.

1. I pakken er der uret, en skruetrækker og et USB kabel.

2. På venstre side af uret, hvor der står SOS, kan du lukke en flap op og sætte USB kablet til. Tilslut den anden ende af USB kablet til din computer eller til poweradapter der kan oplade ved hjælp af USB kabel.

3. Tryk kortvarigt på powerknappen (i midten) på uret højre side for at tjekke om uret lader (batteri symbol for oplader) op – og senere for det er fuld opladet (batteri symbol for “fuld”).

4. Det er sådan du fremover oplader uret ligesom du oplader din egen mobiltelefon. Test hvor længe uret kan holde sig kørende. Gør det på hjemmenbane, hvor du kan gøre det i ro og mag. Ikke når uret “i drift” på armen af dit barn uden for hjemmet.

B. Deaktiver pinkode på SIM kort.

1. Et SIM kort har som standard en pinkode, som beskyttelse mod misbrug. Den kode skal du deaktivere i en almindelig mobiltelefon, da den ikke kan indtastes på mobiltelefon uret.

2. På en Android mobiltelefon gøres det på denne måde med SIK kortet isat: Indstillinger > Sikkerhed > Låst SIM-kort > Konfigurer låst SIM-kort > Lås SIM kort > Off > Indtast pinkode > OK

C. Isætning af SIM kort.

1. Uret kan rumme den mellemste størrelse (micro) SIM kort. De flest SIM kort indeholder mulgiheden for at de kan bruges i alle tre størrelse (mini, micro, nano).

2. Fjern oplader kablet (USB kablet).

3. Brug skruetrækker til at fjerne de fire skruer på metaldækslet på urets bagside. De er meget små, så gør det på et bord hvor du kan fange dem i faldet.

4. Sæt negle ned bag batteriet i den modsatte ende af det gule plastik og træk det op.

5. Nederst til højre ser du nu en klassisk SIM kort holder. Sæt neglen på den bue ende (i midten) og pres forsigtig mod højre, mens du trækker lidt opad.

6. Læg SIM kort ned i holderen med messing terminalerne vendt nedad og afskåret hjørne i retningen nedad-mod-venstre.

7. Luk låget på holderen og træk den forsigtig mod venstre for at låse den.

8. Læg batteriet tilbage, læg dækslet på og skrue de fire skruer i. Skruerne er pokkes små, så du kan udnytte at skruetrækker og skrue tiltrækker hinanden. Og uret fungerer fint med kun to skruer.


II. Installation af mobiltelefon uret og oprettelse af forbindelse til din almindelig mobiltelefon.

A. Installation af appen.

1. Åben App Store (iPhone) eller Play Butik (Android).

2. Søg, find og installer appen SeTracker.

B. Opsætning af appen.

1. Åben appen SeTracker.

2. Tryk “Immediater experience” hvis du bliver spurgt om dette.

3. Indtast dit mobilnummer (med landekode 45 foran) som brugernavn (Kontonummer) og en adgangskode (Watchwoord).

4. Tryk “Tilmeld”.

5. Tryk på firkanten i højre side ud for “Licens” og skan QR koden på bagsiden af uret.

6. Skriv den licenskode ned som bliver vist, hvis du senere vil tilmelde en anden mobiltelefon uden at have uret i nærheden.

7. Indtast “login konto” (brugernavn), “Kaldenavn” (vælg selv, fx barns navn) og “Watchwoord x 2 (adgangskode).

8. Tryk OK.

9. Hvis der står “Log succes”, så er alt som det skal være. Og appen kontrolpanel åbnes.

10. Tjek om uret er tændt og tryk så på “Kort” som en test. Bliver din nuværende position vist på kortet, så fungerer uret som det skal.

11. Du bliver jævnligt præsenteret for en reklame for LinkedIn – tryk på “Luk”.

12. Åben “Terminal indstilling”.

13. Tryk på SOS, indtast nødopkald nummer under “Number 1” og tryk på “OK”.

Brug af SOS på uret:

a) Tryk på SOS og hold den inde i 4-5 sekunder og tryk samtidig kortvarigt på powerknap. Når opkald går i gang står der “SOS” i displayet.

b) Opkaldet kan afsluttes med kortvarigt tryk på powerknap.

c) Installer “Call Recorder” på din almindelige mobiltelefon, så opkald fra uret automatisk optages.

14. Tryk på “Sprog og tidszone”.

15. Vælg tidszone +1:00 og “Sommertid”, og tryk dernæst “OK”.

16. Tryk på “SMS-indstillinger”, indtast dit mobilnummer, slå “lavt batteri” til og tryk på “OK”.


III. Forskellige funktioner.

A. Kort funktion.

1. Gå en tur med uret.

2. Tjek undervejs med “Kort” i appen SeTracker hvordan det fungerer.

3. Bemærk at både urets og din egen mobiltelefons position vises på kortet på din mobiltelefon. Du kan med andre ord som et andet “varmesøgende missil” finde uret og den der har det på.

B. Skriv besked til ur.

1. Tryk på “Chat”.

2. Tryk på tastatur ikon nederst til venstre (optage funktionen fungerer ikke).

3. Tryk på tekstfeltet og indtast en besked på maks 15 ord.

4. Tryk på “Sende”.

5. Hvis uret slukker skærmen før beskeden er læst, så tryk på powerknap i midten på højre side. Tryk to gange på powerknappen for at slette besked.

6. På din mobiltelefon i appen kan du trykke på en besked du har sendt og vælge “Slet”.

C. Rute – historik for urets positioner.

1. Vælg et tidsinterval ved tryk på dato og start/slut tid.

2. Tryk på “Footprints” for at se urets rute inden for dette tidsrum eller tryk på “Afspilning” for at gennemløbe ruten GPS punkt for GPS punkt.

D. Sikkerhedszoner.

1. Med denne funktion kan du sætte en cirkel formet sikkerhedszone omkring et punkt du plotter på kortet. Fx “Hjem”.

2. Du kan bestemme radius for zonen (minimum 200 m) og give den et navn (for at komme ud af “skrive et navn”-funktionen/tastaturet skal du trykke tilbage).

3. Opretter du flere sikkerhedszoner så kan du med en on/off switch slå dem til og fra på listen over sikkerhedszoner.

4. Du får en notifikation fra appen på din mobiltelefon, når uret forlader en sikkerhedszone samt hvilken sikkerhedszone.

E. Alarm ur.

1. Sæt en alarm i appen på din almindelige mobiltelefon og alarmen vil lyde på dette tidspunkt på mobiltelefon uret.

2. Det kan fx bruges til en hurtig afhentning uden at du skal ud af fx bil og ind i huset for at hente dit barn. En mere fleksibel løsning er at bruge tekstbesked funktionen i uret.

F. Kærlighed reward.

1. Denn funktion giver dig mulighed for at tænde et hjerte i displayet på uret med et tal efter. Et, to, tre etc. hjerter – og tryk så “OK”. Sætter du funktionen til nul, så bliver hjertet ikke vist.

2. Denne “giv hunden en kiks”-funktion kan alternativt bruge som aftalte beskeder. 1: Kom hurtig hjem, 2: Gå over til mormor og lignende.

G. Find uret med klokkespil.

1. Tryk på “Find udstyr”.

2. Tryk på “Find udstyr” igen.

3. Tryk på “OK”.

4. Når du har fundet uret, så tryk på powerknappen for stoppe klokkespillet.