En højkonflikt skilsmisse – observationer fra Skygge Danmark

Følgende beskrivelse af hvad en højkonflikt skilsmisse er bygger på mine egne observationer i forbindelse med de højkonflikt skilmisser, hvor jeg har hjulpet den udsatte part (udsat for psykisk og fysisk vold, chikane, stalking, stalking by proxy, rygter, bagvaskelse, falske indberetninger og anklager, indbrud, justitsmord o.l.). Jeg vil med vilje ikke nævne konkret sager og personer, hverken i dette indlæg i debatten eller senere, da jeg ikke ønsker at blive hjemsøgt af diverse injuriesager fra diverse aggressive konfliktoptrappende personer og aktører der ikke har “ren mel i posen”.

Hvad er en højkonflikt skilmisse?

En højkonflikt skilmisse (en rød skilsmisse) består af en konfliktoptrappende person (typisk den ene forældre) og en eller flere udsatte personer (typisk den anden foældre og eventuelle børn). Konflikten (der konstant vedligeholdes og optrappes, og som kan vare i år eller årtier) har med andre ord to fronter (som i et skakspil) – den konfliktoptrappende person (sort) og den eller de udsatte personer (hvid).

Hvad er en konfliktoptrappende person?

Den konflikoptrappende person har typisk en eller flere personlighedsforstyrrelser med narcissistiske og psykopatiske personlighedstræk. Den konfliktoptrappende person formår at skab et blændværk omkrinng sig og sin situation, som får alle andre end de i konflikten involverede personer til at tro på den konfliktoptrapperende persons vrangforestillinger (de psykopatiske træk). Typisk består disse vrangforestillinger af at den konfliktoptrappende person mener at han eller hun i “virkeligheden” er ofret i konflikten (narcissistiske træk) og den eller de andre involverede i “virkeligheden” er gerningsmanden.

Grundstrukturen i den konfliktoptrappende persons adfærd kan beskrives med en enkelt udtryk – DARVO (Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender). Den konfliktoptrappende person benægter konsekvent og vedholdent at være konfliktoptrappende og angriber dernæst den eller de andre indvolverede for at være konfliktoptrappende og formår dermed at bytte om på gerningsmand og offer i konflikten i de i forhold til konflikten udenforståendes syn på konflikten eller sagen. Da den konfliktoptrappende person kan “sælge sand i sahara”, så vil utrænede person som familie, venner, kollegaer, socialrådgivere, advokater, politiet o.l. tro fuldt og fast på det blændværk som den konfliktoptrappende person “prædiker” dag og nat over for Gud og hver mand. I de værste tilfælde er det kun en garvet psykiater med mange års erfaring, som kan gennemskue hvad der egentlig foregår bag kulissen.

Bag kulissen til dette af den konfliktoptrappende person velkoreograferet show (i det “normale” Danmark) befinder sig Skygge Danmark, hvor den konfliktuptrappende person gør den eller de udsatte personers liv til et sandt helvede på jord. Typisk går den konfliktoptrappende person efter fire hovedmål for at ødelægge den eller de udsatte personers liv for fornøjelsens skyld og/eller af hævnlyst: Selvværd, troværdighed, netværk og ressourcer. Den udsatte persons selvværd ødelægges fortsat gennem højkonflikt skilsmissen (er tit også jævnligt sket tidligere i relationens historik i form af vedvarende fysisk og/eller psykisk vold) med nedladende adfærd og nedsættende udfald mod den udsatte person alt sammen pakket nydeligt ind i “i den bedste mening”. Den konfliktoptrappende person undergrav aktivt og vedvarende den udsatte persons troværdighed over for den udsatte persons familie, venner, kollegaer, fagpersoner og kontakter i systemet. Dermed ødelægger den konfliktoptrappende person den udsatte persons sociale og faglige netværk. Den konfliktoptrappende person dræner den udsatte person for ressourcer ved at indgive falske indberetninger og anmeldelser i en lind strøm til Gud, Konge og fæderland, som den udsatte person skal forholde sig til og tackle, samt ved at chikanere og påvirke den udsatte persons studiested eller arbejdsplads indtil den udsatte person droppe ud eller bliver fyret (dette reducere den udsatte persons selvopretholdelsesdrift og økonomiske ressourcer).

Hvorfor får den konfliktoptrappende person frit spil i en højkonflikt skilsmissen?

Problemet med en højkonflikt skilmisse (en rød skilsmisse) er at det system som skal gribe ind og beskytte den eller de udsatte personer slet ikke er klædt på til at gennemskue hvad der egentlig foregår og gribe ind overfor den egentlige gerningsmand, den konfliktoptrappende person. Systemet – og dets ansatte – kan med større eller mindre succes tackle de normale skilsmisser (en grøn eller gul skilsmisse) med større eller mindre konflikter mellem de to parter, men er slet ikke klædt på (som en garvet psykiater) til at gennemskue den konfliktoptrappende persons aggressive ageren i en højkonflikt skilsmisse (en rød skilsmisse). Den eller dem der betaler prisen for dette systemsvigt er den eller de udsatte personer i en højkonflikt skilsmisse. Og hvis disse udsatte endelig fortæller om hvad de er udsat for – og har været udsat for tidligere – så vil ingen udenforstående tro på dem. Det der foregår ligger så langt uden for “normalen” at ingen normale, velfungerende, empatiske mennesker ved deres fulde fem tror at det eksistere i den virkelig verden.

Derfor trives højkonflikt skilmisserne i bedste velgående, (som et paradis for den konfliktoptrappende person og et helvede for den eller de udsatte personer) i det der kunne kaldes Skygge Danmark. Skygge Danmark kan beskrives som “et mørketal i en statistik”. Skygge Danmark og dets skygge borgere eksisterer ikke for offentligheden, samfundsdebattørerne, politiet, politikerne, myndigheder m.fl. I det “normale” Danmark køber folk uden at blinke den konfliktoptrappende persons løgnehistorie om at det er den eller de udsatte personer der er problemet og som skal udskammes og straffes.

Hvem er “de faldne engle” i Skygge Danmark?

I Skygge Danmark er der så forskellige aktører. De fleste lever højt på at højkonflikt skilsmisserne eksisterer ud fra devisen om at “den enes død, den andens brød”. Det lyder grimt og det er også virkelig grimt.

Konge / Dronning:

Der finde “konger” og “dronninger” i begge lejre (de konfliktoptrappende og de udsatte personer) som foregiver at ville hjælpe, men som i virkeligheden kun er ude på “at være noget ved musikken”. De kan typisk genkendes på at de reagere aggressivt på at en anden person vil bidrage til deres “kongerige”. Hvis fx en “dronning” har skrevet en bog om et emne og den anden person bidrager med en bog om samme emne, så vil “dronningen” reagere ved at “føle sig truet” og vil angribe den anden person samt nedgøre dennes arbejde. I visse tilfælde er denne “konge” eller “dronning” selv en konfliktoptrappende person, der har sat sig for at gøre sine egne ugerninger til “en religion” for sine “disciple”. Det bliver fx realiseret af den konfliktoptrappende person (nu iklædt fin titel og “krone”) i en forening, interesseorganisation, NGO, loge eller myndighed, eller i et magtfuldt embede eller en politisk, offentlig eller privat magtposition.

Gullaschbaron:

Der findes “gullaschbaron” som tjener til dagen og vejen ved at hjælpe en af parterne i en højkonflik skilsmisse. En “gullaschbaron” vil fx få en fjer til at blive til fem høns hos “kunden” for at profitmaksimere sin forretning og hold liv i “arbejdsopgaven”. Hvis “kunden” forsøger at trække sig, så vil “gullaschbaron” typisk forsøge at presse “kunden” til at fortsætte ved hjælp af diverse ufine midler som tvivl om beviser o.l. “Gullaschbaron” vil for enhver pris ikke miste “den høne der lægger guldæg”.

Ekstremist:

Ekstremisten har som regle begyndt sin løbebane i Skygge Danmark med reelt at ville hjælpe, men er “blevet det der kommunikeres med” og har mistet den professionelle afstand til hvad der foregår. Uanset hvilke side som ekstremisten slås for, så tager ekstremisten altid parti for denne side i hvilken som sag ekstremisten indvolveres i og angriber ufortrøden modparten, den anden side. Ekstremisten har for længst puttet sølvpapir i sine sociale sikringer og givet afkald på sin sunde fornuft og dømmekraft.

Ork:

En ork er ifølge Tolkien en elver som er blevet nedbrud pga. tortur og det er værre. Nogle udsatte personer kan når de provokeres tilstrækkelig vende rundt på en tallerken og blive som den konfliktoptrappende person der stadig ædelægger eller tidligere har ødelagt dem og deres liv. Nogle gange kan de endda bliver værre end deres “skaber”. Disse “orker” kan også i nye relationer forsøge at provokere den anden part i relationen til at blive som deres “skaber” (som erstatning for den tidligere destruktive relation) og hvis det ikke lykkes, så kan “orken” blive som sin “skaber” over for den anden person i relationen. I de fleste tilfælde kræver det professionel hjælp fra “en tredje part” i relationen for at få “orken” igennem og ud af sin “skabers” skygge til et “nyt” liv med normale, socialt velfungerende relationer.

Hvorfor er der væsentlig flere mænd end kvinder der er konflikt optrappende?

Ifølge min uvidenskabelige statistik (uvidenskabelig pga. den begrænsede mængde af data), så er mænd kraftig overrepræsenteret i gruppen af konfliktoptrappende personer og kvinderne i gruppen af udsatte personer i højkonflikt skilsmisserne (de røde skilsmisser). Dog finder mine observationer genklang i det faktum at de videnskabelige stetistikker fortæller at mænd er kraftig overrepræsenteret blandt kriminelle, voldsudøvere, voldtægtsforbrydere, pædofile og terrorister. Og ligeledes i det faktum at 75% af de 1-2% psykopater der statistisk set er i Danmark er mænd. Der er med andre ord tre mænd der er psykopat for hver kvinde der er psykopat i Danmark.

Hvad er det egentlig at jeg har på hjertet?

Det er mit håb at denne kortfattede gennemgang af mine observationer i forhold til højkonflikt skilsmisser, aktørerne inden for disse og Skygge Danmarks “landskab” kan hjælpe nye aktører godt på vej ind i denne “krigszone”. Det er mit håb at disse nye aktører er mennesker med hjertet på rette sted samt den nødvendige viden, indsigt, årvågenhed og træning til at navigere udenom de forskellige faldgrupper, så deres indsat vil gør en mærkbar forskel for de udsatte personer i Skygge Danmark.