Gem dine skærmbilleder andetsteds på din Mac end på Skrivebordet (standard)

Du kan på Mac tage skærmbilleder af udsnit af skærmen, et programvindue og hele skærmen. Du finder en guide her til hvordan du gør.

For at ændre hvor skærmbillederne som standard gemmes, så skal du skrive fire kommandoer i et terminal vindue. De to første for at finde den sti der skal bruges til den nye placering af skærmbillederne. De to næste for at ændre den sti der bruges nu. Continue reading Gem dine skærmbilleder andetsteds på din Mac end på Skrivebordet (standard)

Hvis du ønsker at optage psykisk vold

Hvis du selv – eller dit barn – udsættes for psykisk vold, som ellers kan være svært at bevise og dokumentere, så kan du fx bruge denne skjulte lydoptager. Lydoptageren kan enten optage 24 timers lyd i stræk eller kan “vågne op” når der er lyde over 60 dB. Når lydoptageren er sat til at “vågne op” ved lydaktivering, så kan den holde sig stand by i 25 dage i stræk. Optagelserne gemmes intern i “USB nøglen”. Med denne dokumentation kan du ordret dokumentere den psykisk vold du og/eller dit barn udsættes for og andre mennesker kan genkende voldsudøverens stemme.

Hvis du har brug for at optage en samtale mellem dig og en anden med din computer

Hvis du sidder foran din computer og får akut brug for at optage en samtale, fx et skænderi eller et verbalt overfald, så kan du fx bruge Online Voice Recorder til dette formål. Det kan også være aktuelt, hvis dit barn er på samvær og dit barn ønsker at hjælpe dig med at dokumentere psykisk vold mod barnet selv. Forudsætning for at det virker er at computeren er online.

Continue reading Hvis du har brug for at optage en samtale mellem dig og en anden med din computer

Signal er min favorit rådgivningsplatform

Jeg har i et stykke tid overvejet om jeg skulle bruge Telegram til min IT rådgivning til chikane og stalking udsatte, fordi denne kommunikationsplatform udover chat funktionen også tilbyder at brugerne opretter offentlige og private kanaler som i fx Slack. Men efter at have hørt diverse dårlige “anmeldelser” af Telegram, så er jeg vendt tilbage til Signal igen.

Hvis du – eller en  du kender – har brug for IT rådgivning som chikane og stalking udsat, så installer appen Signal på din mobiltelefon og tilføj mit nummer (+45 93 10 81 87) som kontakt i din kontaktbog. Derefter vil jeg kort tid efter dukke op som kantakt i Signal på din mobiltelefon.

Unik identificering af Facebook profil …

I forbindelse med dokumentation af chikane fra en fake profiler på Facebook, så er det vigtigt at du finde fake profilens unikke ID nummer. En fake profil på Facebook kan skifte navn og ændre URL (internet adresse), MEN kan IKKE ændre ID nummer. En Facebook profil ID er med andre ord som et digitalt fingeraftryk, som binder alle chikane beskeder og kommentarer sammen.

Continue reading Unik identificering af Facebook profil …

Vedrørende optagelse af (telefon)samtaler, møder etc. som man selv deltager i

Man kan ikke straffes (efter straffelovens § 263 stk. 1 nr. 3) for at optage samtaler, fx møder eller via telefonen, som man selv deltager i. Heller ikke i de tilfælde, hvor den anden part (fx personen i den anden ende af røret) ingen anelse har om, at samtalen bliver optaget.

Men man risikerer ganske rigtigt at blive straffet, hvis man spiller båndet for personer, som intet har med samtalen at gøre. Nemlig i de tilfælde, hvor der bliver sagt ting, som “åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden”, jfr. straffelovens § 264 d, som ordret lyder således:

§ 264 d. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Hvis du ønsker at optage telefonsamtaler, så kan du fx bruge appen Automatic Call Reccorder. Appen kan installes til aoutomatisk at optage alle indgående og udgående opkald, også aflytning af egen telefonsvare (Android mobiltelefon, iPhone). Der findes også forskellige diktafon apps, som kan bruges til at optage møder hos kommune, politi etc. Det kan være vigtig dokumentation i tilfælde af at de andre parter i samtale nægter at have sagt et eller andet, eller nægter at have fået oplyst et eller andet.

Børneur med GPS tracking og mobiltelefon

Denne guide tager udgangspunkt i hvordan du kan bruge Kidssmart  GPS Tracker & Telefon (koster i øjeblikket 220 kr.). Uret kan fx bruges hvis du har en stalker, der begynder at opsøge dit barn på vej hjem fra skole. Dit barn kan med tryk på to knapper samtidig ringe op til dig og du kan fra din mobiltelefon efterfølgende fastslå hvor dit barn er.

Gemmer dit barn sig fx for stalkeren på toilettet på skolen, så kan du se hvor det ca. er på skolens område og sende en tekstbesked til dit barns ur, når du er i nærheden.

Continue reading Børneur med GPS tracking og mobiltelefon