Signal er min favorit rådgivningsplatform

Jeg har i et stykke tid overvejet om jeg skulle bruge Telegram til min IT rådgivning til chikane og stalking udsatte, fordi denne kommunikationsplatform udover chat funktionen også tilbyder at brugerne opretter offentlige og private kanaler som i fx Slack. Men efter at have hørt diverse dårlige “anmeldelser” af Telegram, så er jeg vendt tilbage til Signal igen.

Hvis du – eller en  du kender – har brug for IT rådgivning som chikane og stalking udsat, så installer appen Signal på din mobiltelefon og tilføj mit nummer (+45 93 10 81 87) som kontakt i din kontaktbog. Derefter vil jeg kort tid efter dukke op som kantakt i Signal på din mobiltelefon.

Unik identificering af Facebook profil …

I forbindelse med dokumentation af chikane fra en fake profiler på Facebook, så er det vigtigt at du finde fake profilens unikke ID nummer. En fake profil på Facebook kan skifte navn og ændre URL (internet adresse), MEN kan IKKE ændre ID nummer. En Facebook profil ID er med andre ord som et digitalt fingeraftryk, som binder alle chikane beskeder og kommentarer sammen.

Continue reading Unik identificering af Facebook profil …

Vedrørende optagelse af (telefon)samtaler, møder etc. som man selv deltager i

Man kan ikke straffes (efter straffelovens § 263 stk. 1 nr. 3) for at optage samtaler, fx møder eller via telefonen, som man selv deltager i. Heller ikke i de tilfælde, hvor den anden part (fx personen i den anden ende af røret) ingen anelse har om, at samtalen bliver optaget.

Men man risikerer ganske rigtigt at blive straffet, hvis man spiller båndet for personer, som intet har med samtalen at gøre. Nemlig i de tilfælde, hvor der bliver sagt ting, som “åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden”, jfr. straffelovens § 264 d, som ordret lyder således:

§ 264 d. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Hvis du ønsker at optage telefonsamtaler, så kan du fx bruge appen Automatic Call Reccorder. Appen kan installes til aoutomatisk at optage alle indgående og udgående opkald, også aflytning af egen telefonsvare (Android mobiltelefon, iPhone). Der findes også forskellige diktafon apps, som kan bruges til at optage møder hos kommune, politi etc. Det kan være vigtig dokumentation i tilfælde af at de andre parter i samtale nægter at have sagt et eller andet, eller nægter at have fået oplyst et eller andet.

Børneur med GPS tracking og mobiltelefon

Denne guide tager udgangspunkt i hvordan du kan bruge Kidssmart  GPS Tracker & Telefon (koster i øjeblikket 220 kr.). Uret kan fx bruges hvis du har en stalker, der begynder at opsøge dit barn på vej hjem fra skole. Dit barn kan med tryk på to knapper samtidig ringe op til dig og du kan fra din mobiltelefon efterfølgende fastslå hvor dit barn er.

Gemmer dit barn sig fx for stalkeren på toilettet på skolen, så kan du se hvor det ca. er på skolens område og sende en tekstbesked til dit barns ur, når du er i nærheden.

Continue reading Børneur med GPS tracking og mobiltelefon

VPN: Dette indlæg skriver jeg fra Monaco

IPLocation.net fortæller mig at internettet tror jeg sider et sted i Monaco, måske på cafe med en god kop kaffe, og skriver dette blogindlæg. Det gør jeg bare ikke. Jeg sidder i Danmark og benytte en VPN. Al min datatrafik går gennem en krypteret tunnel herfra Danmark til min VPN leverandørs datacenter (Falco Networks) i Monaco og derfra ud på internettet. Derfor tror det samlede internet at jeg er i Monaco. Continue reading VPN: Dette indlæg skriver jeg fra Monaco

Streaming / skærmdeling med Chromecast til TV, storskærm eller projektor

Med en Chromecast kan du dele hele din desktop, dit skrivebord, og det du foretager dig på din computer. Hvis du bruge den i undervisnings øjemed, så kan du give underviserne adgang til Chromcast uden at eleverne får adgang ved at tildele dem hvert sit VLAN. Hvis lærer og Chromecast fx er på 172.28.2.x, så kan de kommunikere med hinandende, mens eleverne fx er på 172.28.1.x og kun får adgang til internettet, ikke Chromecast.

Continue reading Streaming / skærmdeling med Chromecast til TV, storskærm eller projektor

Hvad jeg mener om Foreningen Far …

Ud fra de forskellige sager jeg har været i kontakt med og hørt om fra en del forskellige kilder, så vil jeg blot nøjes med at henvise til en eneste replik i Rejseholdet nr. 10 fra 2001.

Rejseholdet nr. 10 fra 2001, historien kort fortalt:

En dansk kvinde stikker af med sin søn fra en voldelig mand, sønnens far, fra England til Danmark. År efter arrangerer eksmanden en bortførsel af sin søn til England. Den mandelige bortfører hjælper faren af sympati pga. den bitch bare stak af med sønnen.

Fischer, spillet af Mads Mikkelsen, afhører bortføren der har hjulpet den voldelige far med at bortføre sin søn fra Danmark til England: “Så gik der foreningen FAR i den”.

Dokumentation af online chikane på Facebook til politianmeldelse

For at politiet tager en sag op, så skal de præsenteres for fingeraftryk, en lås der er brækket op, DNA spor etc. Du skal med andre ord bygge en sag op, som passer ind i politiets forståelsesramme om for hvad en forbrydelse er. Du skal gå i samarbejde med politiet, hvor du leverer grundig dokumentation og politiet gør det de er bedst til – efterforsker og fanger banditter. Hysteriske anfald, fornemmelser, formodninger og påstande er NO GO. Den side af sagen må du tackle med dine veninder og netværk. Politiet er ikke uddannet til at tackle eller forholde sig til den slags. Der kan være undtagelser, men regn ikke med det.

Continue reading Dokumentation af online chikane på Facebook til politianmeldelse

Tips til opsætning af sikkerhed på en hjemmeside (hos One.com)

Dette indlæg er en tjekliste til hvad du kan gøre for at beskytte dit privatliv og din hjemmeside, hvis du forudser trolde/hacker angreb pga. det indholt du vil dele. Der er taget udgangspunkt i One.com som hosting firma, da deres service er stabil, deres support er god og deres kontrolpanel er overskuelig.

Continue reading Tips til opsætning af sikkerhed på en hjemmeside (hos One.com)