M. Kopiering af markeret tekst fra en VM til en anden VM

Kopieringen af en tekst (a la copy and paste) mellem to bruger VMs (fx VM Untrusted og VM Trusted) sker i fire trin. Det virker som en besværlig måde at gøre det på, men er designet således for at sikre at de forskellige VMs er hermetisk adskilte – og dermed for at beskytte din sikkerhed og dit privatliv.
a) Den markerede tekst i VM Untrusted kopieres til clipboard i VM Untrusted.
b) Indholdet af clipboard i VM Untrusted kopieres til clipboard i Qubes OS (Dom0).
c) Indholdet af clipboard i Qubes OS (Dom0) kopieres til clipboard i VM Trusted.
d) Indholdet af clipbard i VM Trusted indsættes i en AppVM i VM Trusted.

1. Som et eksempel åbner jeg “gedit” (tekst redigerings program svarende til Notesblok / Notepad i Windows) i både VM Untrusted og VM Trusted (farven på vinduets kant viser hvilken VM, som AppVM – gedit – kører i).

2. Jeg klikker midt i gedit vinduet i VM Untrusted, indtaster teksten “Hej med dig!” og markerer hele teksten med Ctrl A.

3. Jeg trykker Ctrl C for at kopiere teksten i gedit ind i VM Untrusted clipbord.

4. Jeg trykker Ctrl Shift C for at kopiere teksten fra VM Untrusted clipboard til Qubes OS clipboard. Som respons kommer der en besked herom i øverste højre hjørne.

5. Jeg klikker midt i gedit i VM Trusted for at gøre vinduet aktivt.

6. Jeg trykker Ctrl Shift V for at kopiere indeholdet af Qubes OS clipboard til VM Trusted clipboard. Samtidig slettes (wipe) Qubes OS clipboard indhold.

7. Jeg trykker på Ctrl V for at indsætte indholdet af VM Trusted clipboard i gedit i VM Trusted.