Om Matrix Education

non-profitMatrix Education er en non profit organisation af to grunde:

1) De mennesker i nød der har brug for hjælp til at beskyttte deres digitale privatliv har oftest meget få midler og ressourcer, da selve deres livssituation tit har drænet dem på alle planer.

2) Betaling for service eller donationer til aktiviteter vil give modstanderne af den hjælp der ydes skyts i form af falske påstande om “betaling for hjælp til kriminelle handlinger”. Stalkere, forfølgere og mennesker med psykopatiske og narcisistiske træk skyr ingen midler, da de ikke ejer empati, samvittighed og moralske skrupler