Backup af Hidden Service – Onion Site

En backup af et Onion Site skal rumme fire ting: 1) Filer i webserver, 2) Dump af SQL database, 3) hostname og 4) private_key. Hvis du bruger en WordPress installation, så kan du i filen /var/www/html/wp-config.php tilrette database konfigurationen. Fx hvis MySQL har fået et nyt password.

Filer i webserver: ZIP hele indholdet af /var/www/html inklusiv undermapper. Når du restore filer som root, så husk at kør de to kommandoerne chown -R www-data:www-data html og chmod -R 755 html fra /var/www.

Dump af SQL database: mysqldump -u[user] -p[password] [database] > [backupname].sql. Og restore: mysql -u[user] -p[password] [database] < [backupname].sql

hostname og private_key: Begge filer er tekstfiler som du kan finde i denne mappe /var/lib/tor/hidden_service. Benyt kommandoen service tor stop før og service tor start efter du udskifter indholdet af de to tekstfiler. Der kan gå 5 minutter plus det løse før siden er online igen med den nye Onio adresse.

Hvis du ikke allerede har din egen Hidden Service – Onion Site – så benyt denne guide til at oprette en. Lad Dark Web blive det nye sort blandt privatlivsnørder.