Vejen ud af en cyberstalkers skygge er at bevæge sig ind i mørket … Dark Web

Dark Web, Deep Web eller hvad folk nu kalder Tor Netværket (opfundet af det amerikanske militær) indeholder meget, virkeligt grimt skidt* skabt og spredt af mennesker som er virkelig syge i roen, men Tor Netværket kan også yde en reel beskyttelse til mennesker der bliver forfulgt. Og nej, jeg mener ikke kun menneskerettighedsaktivister og folk fra en politisk opposition i lande med et diktaktur langt fra lilleput landet Danmark. Der er også mennesker inden for de “trygge” danske grænser, som bliver forfulgt. Fx mennesker der er ofre for cyberstalking – online overvågning og chikane.

Continue reading Vejen ud af en cyberstalkers skygge er at bevæge sig ind i mørket … Dark Web

Backup af Hidden Service – Onion Site

En backup af et Onion Site skal rumme fire ting: 1) Filer i webserver, 2) Dump af SQL database, 3) hostname og 4) private_key. Hvis du bruger en WordPress installation, så kan du i filen /var/www/html/wp-config.php tilrette database konfigurationen. Fx hvis MySQL har fået et nyt password.

Filer i webserver: ZIP hele indholdet af /var/www/html inklusiv undermapper. Når du restore filer som root, så husk at kør de to kommandoerne chown -R www-data:www-data html og chmod -R 755 html fra /var/www.

Dump af SQL database: mysqldump -u[user] -p[password] [database] > [backupname].sql. Og restore: mysql -u[user] -p[password] [database] < [backupname].sql

hostname og private_key: Begge filer er tekstfiler som du kan finde i denne mappe /var/lib/tor/hidden_service. Benyt kommandoen service tor stop før og service tor start efter du udskifter indholdet af de to tekstfiler. Der kan gå 5 minutter plus det løse før siden er online igen med den nye Onio adresse.

Hvis du ikke allerede har din egen Hidden Service – Onion Site – så benyt denne guide til at oprette en. Lad Dark Web blive det nye sort blandt privatlivsnørder.

Opret en Hidden Service – et Onion Site

En Hidden Serivce – i dette tilfælde et Onion Site – er en service som befinder sig på Tor Netværkt. Hvis du vil have en kort og pædagogisk forklaring på hvad Tor Netværket er, så download min håndbog “Livet med en Tails computer” her (Downloads > Guide arkiv) og læs side 7 – 9. På side 10 gennemgås hvordan et Onion Site kan befinde sig i en Tor Exit Node. I denne guide vil vi oprette et Onion Site i en Tor Relay Node (Middle Node), så vi slipper for opsætning af portforwarding og skjuler den (noden) i Atlas.

Continue reading Opret en Hidden Service – et Onion Site