Anklagemyndigheden: Råd og vejledning – Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Anklagemyndigheden har begået et pjece om “Råd og vejledning – Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking” som kan læses her.

Uddrag af pjecen om dokumentation:

Side 5 under “Registrér henvendelserne”

“Hvis du går til politiet, vil de oplysninger om henvendelserne eller forfølgelsen, som du har samlet, indgå i politiets vurdering af sagen.”

Side 6 under “Hvordan kan politiet hjælpe dig?”

“Hvis du kontakter politiet for at få hjælp til at standse forfølgelsen eller chikanen, vil du blive bedt om at fortælle om de henvendelser, som du har været udsat for. Du vil også blive bedt om at give politiet dine notater og de henvendelser, som du har gemt. Oplysningerne vil indgå i politiets vurdering af sagen.”

Læs også om politiets tre sanktionsmuligheder i pjecen: “Tilhold” (for at undgå mere chikane og stalking). “Opholdsforbud” (mod at den der chikanere og stalker dig opholder sig ved fx din arbejdsplads). “Bortvisning” (fra fx fælles hjem).