Hvis du har brug for at optage en samtale mellem dig og en anden med din computer

Hvis du sidder foran din computer og får akut brug for at optage en samtale, fx et skænderi eller et verbalt overfald, så kan du fx bruge Online Voice Recorder til dette formål. Det kan også være aktuelt, hvis dit barn er på samvær og dit barn ønsker at hjælpe dig med at dokumentere psykisk vold mod barnet selv. Forudsætning for at det virker er at computeren er online.

Continue reading Hvis du har brug for at optage en samtale mellem dig og en anden med din computer

Vedrørende optagelse af (telefon)samtaler, møder etc. som man selv deltager i

Man kan ikke straffes (efter straffelovens § 263 stk. 1 nr. 3) for at optage samtaler, fx møder eller via telefonen, som man selv deltager i. Heller ikke i de tilfælde, hvor den anden part (fx personen i den anden ende af røret) ingen anelse har om, at samtalen bliver optaget.

Men man risikerer ganske rigtigt at blive straffet, hvis man spiller båndet for personer, som intet har med samtalen at gøre. Nemlig i de tilfælde, hvor der bliver sagt ting, som “åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden”, jfr. straffelovens § 264 d, som ordret lyder således:

§ 264 d. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Hvis du ønsker at optage telefonsamtaler, så kan du fx bruge appen Automatic Call Reccorder. Appen kan installes til aoutomatisk at optage alle indgående og udgående opkald, også aflytning af egen telefonsvare (Android mobiltelefon, iPhone). Der findes også forskellige diktafon apps, som kan bruges til at optage møder hos kommune, politi etc. Det kan være vigtig dokumentation i tilfælde af at de andre parter i samtale nægter at have sagt et eller andet, eller nægter at have fået oplyst et eller andet.