Hvis du ønsker at optage psykisk vold

Hvis du selv – eller dit barn – udsættes for psykisk vold, som ellers kan være svært at bevise og dokumentere, så kan du fx bruge denne skjulte lydoptager. Lydoptageren kan enten optage 24 timers lyd i stræk eller kan “vågne op” når der er lyde over 60 dB. Når lydoptageren er sat til at “vågne op” ved lydaktivering, så kan den holde sig stand by i 25 dage i stræk. Optagelserne gemmes intern i “USB nøglen”. Med denne dokumentation kan du ordret dokumentere den psykisk vold du og/eller dit barn udsættes for og andre mennesker kan genkende voldsudøverens stemme.

Den mandlige troldehærs disruption taktik

Statistikkerne taler deres tydelige og klare sprog. I Danmark er mænd kraftig overrepræsenteret mht. at udøve terror, kriminalitet og (partner)vold. Kort fortalt. Der er få kvinder og mange mænd i den gruppe der begår disse forbrydelser. Det er tørre tal – ikke en mening, en fortolkning, et “jeg synes” eller andet subjektivt.

Dette burde i den ideelle verden give anledning til bekymring og en åben, konstruktiv debat uanset hvilket køn vi har og følges op af en indsat for at forbygge og løse disse problematikker til gavn for os alle. MEN det sker sjælden, fordi en mandelig troldehær konsekvent disrupter debatten med 1) Afledningsmanøvre, fx “der findes også kvinder …”, 2) Det er en generalisering for “alle mænd” selv om der kun fokuseres på “nogle mænd”, dem der begår forbrydelserne, 3) Det er de mandehadende fiministers dagorden (har en snert af victim blaming, skyd budbringeren og gå efter spilleren, ikke bolden).

Det virke som om der bag denne troldehær af “forfulgte” mænd, der forfølger alle der gør opmærksom på disse fakta om mænd, er nogle stærke gruppe dynamikker i spil, en slags mandlig pøbelvælde der laver pøbeloptøjer. For mit eget vedkemmende er mit standpunkt i debatten følgende: Jeg er mand, jeg føler mig ikke ramt af disse fakta og jeg tager afstand fra vold mod kvinder (partnervold). Og det kan jeg sige uden at tøve et splitsekundt, fordi jeg har bevaret min integritet som menneske selv om jeg indgår i gruppen “alle mænd”.

På Facebook har jeg forsøg med et touch af humor at italesætte problemet med den mandlige troldehærs disruption af en vigtig og væsentlig debat:

“Hvad gør man hvis man har et ordentlig læs tudekiks, som har overskredet holdbarhedsdatoen? Man skriver en status på Facebook, hvor man forholder sig til det faktum at statistikkerne viser at de flest der begår terror, kriminalitet og vold er MÆND. Og så venter man et splitsekundt på at horderne af “forfulgte” MÆND opdager det og går amok over at man siger noget grimt om ALLE MÆND (de læser NOGLE som ALLE for at kunne få mere ondt af dem selv og deres ligesindede) og lukke diverse former for afledninger fra FAKTUM ud i alle universets retninger. VUPTI. Så er der IKKE en krumme tilbage af de mugne tudekiks.”