At søge aktindsigt hos Københavns Politi

Da jeg har hørt rygter om at stalkere og interesse organisationer som Foreningen Far kan finde på at politianmelde folk som mig for dit og dat uden hold i noget som helst, så har jeg sat mig for at søge aktindsigt hos Københavns Poilti vedrørende eventuelle politianmedelser mod mig.

Som borger i den danske retsstat får jeg nemlig ikke automatisk at vide, hvis nogen vælger at politianmelde mig. Det gør jeg kun hvis politiet vælger at gå videre med den enkelte politianmeldelse.

Naiv som jeg var så troede jeg at det kun ville tage politiet et kort tidsrum at dykke ned i det digitale arkiv, som vi alle står i, og give mig et svar, men jeg blev meget, meget kloger. Stasis arkiv i det gamle DDR ville have slået Københavns Politi med udmærkelser hvad angår effektivitet på trods af at Stasi levede i en analog tid.

Continue reading At søge aktindsigt hos Københavns Politi

Anklagemyndigheden: Råd og vejledning – Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Anklagemyndigheden har begået et pjece om “Råd og vejledning – Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking” som kan læses her.

Uddrag af pjecen om dokumentation:

Side 5 under “Registrér henvendelserne”

“Hvis du går til politiet, vil de oplysninger om henvendelserne eller forfølgelsen, som du har samlet, indgå i politiets vurdering af sagen.”

Side 6 under “Hvordan kan politiet hjælpe dig?”

“Hvis du kontakter politiet for at få hjælp til at standse forfølgelsen eller chikanen, vil du blive bedt om at fortælle om de henvendelser, som du har været udsat for. Du vil også blive bedt om at give politiet dine notater og de henvendelser, som du har gemt. Oplysningerne vil indgå i politiets vurdering af sagen.”

Læs også om politiets tre sanktionsmuligheder i pjecen: “Tilhold” (for at undgå mere chikane og stalking). “Opholdsforbud” (mod at den der chikanere og stalker dig opholder sig ved fx din arbejdsplads). “Bortvisning” (fra fx fælles hjem).

Om mit samarbejde med Griffin Archanan

Fra en anonym kilde* har jeg fået oplyst at Griffin Archanan har kontaktet kildens to stalkere (ekskæreste og dennes nye kæreste) vedrørende at Griffin Archanan vil skrive en artikel om deres stalking af kilden. De to stalkere er gået så vidt som at anmelde Griffin Archanan og vist nok også kilden til politiet … fordi Griffin Archanan vil bruge sin ytringsfrihed (ingen faderlige kommentarer herfra!). Derfor har jeg skrevet dette blogindlæg, som information til dem der måtte være interesseret.

Jeg har i en kort periode (februar – marts 2016) chattet (OTR, Jabber / XMPP via en server på Tor netværket) med Griffin Archanan i forbindelse med at jeg skrev min håndbog “Livet med en Tails computer”. Griffin Archanan kontaktede mig faktisk og foreslog mig at skrive denne guide efter at jeg på Saxo.com havde udgivet en serie gratis guides om hvordan folk kan kryptere deres kommunikation (Tor Browser, PGP kryptering, Signal – dengang RedPhone og TextSecure) for at beskytte deres grundlovssikrede ret til et privatliv.

Sidenhen har Griffin Archanan blogget lidt på min blog. Det blev dog aldrig til noget større og sluttede med et blogindlæg den 25. september 2016. I dag har jeg ingen kontakt med Griffin Archanan.

Griffin Archanan er som de fleste sikkert har gættet en fiktiv identitet og Griffin Archanan lever efter eget udsagn 100% under den digitale radar med en Tails OS computer, hvor al datatrafik går gennem Tor netværket, og en økonomi baseret på bitcoin. Derfor kan jeg ikke være behjælpelig med kontakt til Griffin Archanan. De to stalker – og eventuelt politet – må med andre ord benytte den kommunikationskanal som Griffin Archanan har valgt at kontakte de to stalkere igennem … hvis den fortsat er åben.

* Anonym kilde: Jeg kender vedkomnes navn, men jeg ønsker ikke eksponerer vedkommende på en åben og offentlig blog.

Opdatering 1: Griffin Archanan har lavet et opslag om denne stalker sag på sin egen Facebook profil, som Griffin tilsyneladende stadig er aktiv på. For at du kan tilgå de to links skal du være logget på Facebook.

Opdatering 2: Griffin Archanan har nedlagt sin fiktive identitet og destrueret (wip’et og brændt) sin USB nøgle med Tails OS. Læs mere her.