Boganmeldelse: Kan trold tæmmes?

Hvis du arbejder med sociale medier, fx som moderator, og/eller tager aktivt del i online debatter på socieale medier og/eller i avisernes kommentarspor, så kan jeg varmt anbefale dig at læse bogen Kan trold tæmmes?.

Ikke alene giver den komprimerede bog en masse nuancer på hvad troldadfærd og trolling er. Den giver også et begrebsunivers for disse nuancer med referencer til forskning, analyser og undersøgelser. I bogen penduleres der smukt frem og tilbage mellem dem og os ved at en specifik troldadfærd først beskrives for nogen vi tager afstand fra og dernæst for nogen vi sympatiserer med. På denne måde rokkes troldeadfærd fri af dem og os, og bliver noget vi som læser kan spejle os i og genkende dele af os selv og andre i.

Bogen er bundet sammen af og pakket ind i hsitorien om Offensimentum, som var en Facebook gruppe med 105.000 medlemmer der var oppe og vende i medierne for få år siden efter at de ledende medlemmer orkestrerede et angreb på en journalist der skrev kritisk om gruppen på sin blog.

Bogen Kan trold tæmmes?  kan købes her.

Sagen om Offensimentums (nu offen.dk) chikane af Karina – efterskrift

Lukningen af Facebook gruppen Offensimentum – og dernæst Offensimentum 2.0 og 3.0 – var kun lukning af en ramme. Indholdet i form af et empatiløst, grovkornet, afstumpet mindset eksisterer fortsat. Et mindset der nu – under et tyndt lag fernis af “nye regler” – udleves på de ledende medlemmers nye platform på offen.dk.

Chikanen af Karina ser ud til at være ved at ebbe ud, men det er efter min vurdering kun et spørgsmål om tid før deres chikane rammer et andet offer, eller andre ofre. Det vil først stoppe den dag de ledende medlemmer og deres medløbere bliver dømt for deres chikane, den dag retsstaten træder i karakter og rent faktisk beskytter borgerne mod chikane.

Ikke alt der skinner er af guld … heller ikke Oliver Bay fra Offensimentum

Oliver Bay har ellers efter balladen om Facebook gruppen Offensimentum angreb på Karina forsøgt på forskellige måder at være en god dreng der er blevet klogere, men det er en anden – og måske virkelig – Oliver Bay der skinner igennem i denne Facebook debat.

Oliver Bay er aktiv medlem af Offensimentum nu på deres platform på domænet offen.dk hostet af One.com.

Continue reading Ikke alt der skinner er af guld … heller ikke Oliver Bay fra Offensimentum

Offensimentum og adjunkten – Exit/Next

Det har været en ekstrem heftig uge (Hell Week på Navy Seal lingo) siden den omsiggribende balladen om Offensimentums angreb på Karina – personligt såvel som professionelt – startede efter at ledende medlemmer – og deres opland af medløbere – var blevet sure over Karinas kritiske artikel om deres forsøg på at kommercialisere af den nu lukkende Facebook gruppen Offensimentum med ca. 106.000 medlemmer.

Hvis du mangler en opdatering om hvad sagen dreje sig om, så læs denne artikel på DR.dk, den gennemgår kort og præcist sagen grundelementer og forløb: Digital troldehær chikanerer journalist efter kritisk artikel.

Continue reading Offensimentum og adjunkten – Exit/Next

Offensimentum og adjunkten – del 5

Læs første del, anden del, tredje del og fjerde del af denne historie om Offensimentum (Facebook mobbe gruppe), så denne dokumentation af chikane mod Karina giver mening.

Det bliver den sidste Facebook jeg deltager i med medlemmerne af den tidligere Facebook gruppe Offensimentum. Det er spild af tid at debattere med dem på de sociale medier. Resten på de danske medier og politiet tage sig af.

Continue reading Offensimentum og adjunkten – del 5

Offensimentum og adjunkten – del 4

Læs første del, anden del og tredje del af denne historie om Offensimentum (Facebook mobbe gruppe), så denne dokumentation af chikane mod Karina giver mening.

Dette er sidste del af min dokumentation, som er resten af den tråd der kom efter tredje del som Oliver Bay slettede. Det er dog kun en brøkdel af den tråd du vil kunne læse på Facebook nu, da jeg ikke har kunne dokumenterer alle undertråde samtidig.

Continue reading Offensimentum og adjunkten – del 4

Offensimentum og adjunkten – del 3

Læs første del og anden del af denne historie om Offensimentum (Facebook mobbe gruppe), så denne dokumentation af chikane mod Karina giver mening.

Denne undertråd til dagens Offensimentum hovedtråd valgte Oliver Bay (medlem af Offensimentum) at slette, da dette skærmbillede blev præsenteret for ham. Klik her for at læse dokumentationen af hele undertråden (for at se den oprindelige tråd på Facebook, som nu mangler Oliver Bay del, klik her).