Boganmeldelse: Kan trold tæmmes?

Hvis du arbejder med sociale medier, fx som moderator, og/eller tager aktivt del i online debatter på socieale medier og/eller i avisernes kommentarspor, så kan jeg varmt anbefale dig at læse bogen Kan trold tæmmes?.

Ikke alene giver den komprimerede bog en masse nuancer på hvad troldadfærd og trolling er. Den giver også et begrebsunivers for disse nuancer med referencer til forskning, analyser og undersøgelser. I bogen penduleres der smukt frem og tilbage mellem dem og os ved at en specifik troldadfærd først beskrives for nogen vi tager afstand fra og dernæst for nogen vi sympatiserer med. På denne måde rokkes troldeadfærd fri af dem og os, og bliver noget vi som læser kan spejle os i og genkende dele af os selv og andre i.

Bogen er bundet sammen af og pakket ind i hsitorien om Offensimentum, som var en Facebook gruppe med 105.000 medlemmer der var oppe og vende i medierne for få år siden efter at de ledende medlemmer orkestrerede et angreb på en journalist der skrev kritisk om gruppen på sin blog.

Bogen Kan trold tæmmes?  kan købes her.

Troldeteknik: FRFD = Fakta Resistens (internt, jeg, trolden), Fakta Devaluering (eksternt, du, den anden debatør)

Troldens overbevisning synes at være: “Jeg er fakta resistent og/eller kan ikke lide / acceptere de oplyste fakta. Derfor forsøger jeg på alle mulige og umulige måder at devaluere de oplyste fakta. Fx link til dokumentation. Helst ignorerer jeg de oplyste fakta og kræver fakta jeg kan lide / acceptere.”

Trolden er uden for sit ekkokammer ligesom vi andre ikke-trolde kan opleve at vi bevæger os uden for vores egen komfortzone. Hvor vi andre er i stand til rationelt at tage det som en udfordring, så reagere trolden irrationelt som et uopdragent, ekstremt fakta-kræsent barn.

Læs også: Kend din trold på personlighedsknækket: 10 standard våben der bruges af trolde

Kend din trold på personlighedsknækket: 10 standard våben der bruges af trolde

De 10 primære våben som trolde bruger benyttes både af internettrolde og af trolde som er den konfliktoptrappende part i en igangværende højkonflikt skilsmisser. På begge kamppladser (troldene opfatter det som en igangværende krig, der skal og må vindes for enhver pris) benyttes disse 10 våben til at chikanere, stalke og terrorisere troldens offer (en debattør eller en ekskone / eksmand / ekskæreste). Ver. 2.3.

1) “En kæde er ikke stærkere end det svageste led”-taktik.

1a) Åbenlyst: Trolden skriver eller udtaler noget grimt om offeret. Hvis offeret bliver ramt, så fortsætter trolden med samme slags angreb og de optrappes.

1b) Skjult: Trolden er fyldt op af had mod sit offer – hævntørst og lyst til at gøre skade på – og i nogen tilfælde myrde – sit offer. Dette får trolden afløb for i lukkede eller hemmelige grupper på de sociale medier, hvor ligesindede med samme følelser og tanker giver dem ret i at det er retfærdigt og burde føres ud i livet. Disse forums fungerer som ekkorum for potentielle voldsmænd og mordere, fordi der sjældent er en administrator som slår ned på sådanne indlæg, enten fordi de har sympati for dem eller fordi de ikke gør deres arbejde ordentligt.

2) Propaganda fra “kommentatorboksen” (fra 3. position, observatøren i forhold til 1. position, jeg’et og 2. position, du’et).

“De var lige gode om det” – offer og trold. Kommentatoren er stråmand (medløber trold) for den primære trold forklædt som neutral og objektiv, der ‘deler ansvaret’ mellem trold og offer, selvom det er trolden der er ansvarlig for sine ugerninger mod ofret.

3) Det bedste forsvar er et angreb.

DARVO – Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender.

– også kendt som “ulv i fåreklæder”.

Hvis offeret peger på eller anmelder trolden, så benægter (D) trolden alt hvad offeret siger. Dernæst angriber trolden (A) offeret og får andre overbevist om at han eller hun som trold i ‘virkeligheden’ er offer (V) for offeret som i ‘virkeligheden’ er trold (O). Et blændværk hvor situationen vendes på hoved.

3a) “Det er dig der er problemet”-taktik (intern).

Trolden fortæller offeret igen og igen at offeret er det ‘virkelige problem’. Hvis taktikken lykkes bliver offeret overbevist om at være problemet og offeret begynder at opfatte sig selv som trold. Offer og trold har dermed bytte rolle i offerets hoved og trolden kan nemmere overbevise andre om det samme. Det kunne kaldes projektion af skyldsspørgsmålet.

3b) “Det er dig der er problemet”eller stalking/chikane by proxy-taktik (ekstern).

Trolden indgiver et utal af klager og indberetninger til alt og alle der har ører, en e-mail og/eller en postkasse, så offeret for andre – og ikke mindst myndighederne – kommer til at fremstå som problemet, underforstået som den ‘virkelige trold’. Dermed oplever offeret at andre afviser at offeret er offer for sin trold.

Trolden kan fx i højkonfliktskilsmisse få overbevist myndighederne om at det i ‘virkeligheden’ er offeret der er konfliktoptrapperen. Det betyder at hvis offeret fx faktatjekker troldens løgne, forvrængninger og udeladelser over for myndighederne, så får offeret at vide af myndighederne at offeret konfliktoptrapper. Denne taktik kunne beskrives som at myndighederne, som en anden marionetdukket for trolden, uddeler holdkæftbolsjer til ofret. Myndighederne deltager med vidt åbne øjne i stalking by proxy, stalking gennem og ved hjælp af myndighederne.

3c) “Du er hadefuld …”-taktik.

Denne taktik bruges af trolde mod feminister ved at en anti-feminist og trold anklager en feminist for at være mandehader. Taktikken er en underkategori af DARVO, da offer og trold påstås at være ombyttet.

3d) “Det er et spørgsmål om biologi …”-taktik (bruges af mandlige trolde og deres kvindelige proselytter).

Trolden retfærdiggør egne voldelige handlinger mod andre (kvinder, mænd, børn) med at det skyldes biologi; at mænd er stærkere end kvinder og børn, samt det mandlige kønshormon testosteron. I stedet for at tage ansvar for egne valg og handlinger som trold (O), så gør manden sig til selv til offer (V) for egen biologi. Derved bliver rollerne som trold og offer byttet rundt ifølge manden selv. I nogle tilfælde bebrejdes ofret også for at provokere manden til vold. Det er og bliver ansvarsfralæggelse.

3e) Fremmedgørelse by proxy (gennem barnet) af den anden forældre (under eller efter en højkonflikt skilsmisse).

Trolden “indkoder” i barnet at den anden forældre er ond ved at bruge “stok og gulerod”-metoden over for barnet. Barnet får fx ikke mad før (stok) barnet har hørt om og givet sit samtykke til at den anden forældre er ond, så belønnes barnet med mad (gulerod). Temaerne kan fx være “man kan ikke lide mor/far”, “der sker grimme ting, når man taler med mor/far … fordi mødre/fædre altid er onde”.

Taktikken er regulær hjernevask af barnet og kan kaldes tortur, da barnet trues med ikke at få livsnødvendige ting som fx mad og drikke. Det ligger dybt i barnet at mad og drikke er primært for overlevelse. Det er denne primære overlevelsesfaktor som trolden udnytter for egen vindings skyld. Trolden er den virkelige gerningsmand, men trolden forsøger at gøre den anden forældre til ‘gerningsmand’ og sig selv og barnet til ‘ofre’.

3f) Fake ulighed som våben – “eliten” versus “menigmand”. Når en debattør kommer med et sagligt, velfunderet og dokumenteret indlæg, så kan en trold finde på at svare igen med “Jeg forstår simpelthen ikke hvad du siger”. Trolden spiller (åbenlyst dum og bebrejder implicit (underforstået) debattøren for at være medlem af “eliten”, der arrogant taler ned til “menigmand”. Trolden benægter (D) at kunne forstå det debattøren siger eller skriver (på trods af evt. tilsvarende uddannelse som debattøren) og angriber (A) debattøren for at være en del af “eliten”, som taler ned til “almindelige mennesker”. De to roller – som offer og trold – byttes (RVO) dermed om i forhold til virkeligheden.

4) Afledningstaktik.

4a) Trolden bortleder debatten fra de centrale facts ved hjælp af mindre væsentlige eller betydningsfulde facts. Der er en “tsunami” på vej, men det er den forskrækkede lille ”gråspurv” der fokuseres på. Denne taktik bruges typisk når en trold ikke kan gendrive eller afvise facts, fx videnskabeligt producerede statistikker.

4b) Hvis trolden ikke kan forsvare sig mod ofrets argumentation og dokumentation, så bortleder trolden diskussionen med et personangreb på sit offer hvor intet er helligt. Når bolden ikke kan erobres, så gås der efter spilleren – også kaldet ad hominem

5) “Du generaliserer …”-taktik.

5a) Trolden beskylder offeret for at generalisere for en helt gruppe af mennesker eller emner. Det er underforstået at generaliseringer i det aktuelle tilfælde er negativt og at offeret derfor har en negativ adfærd og dermed er et dårligt menneske. Trolden kan også bruge universelle størrelser (aldrig, altid, ingen, alle), som “du er altid negativ”, “du giver aldrig folk en chance”, “du har aldrig noget pænt at sige om …”.

5b) Trolden misforstår bevidst “nogle” som værende “alle”. Hvis fx en debattør og/eller feminist påpeger af “nogle mænd” gør et eller andet, så kaster trolden sig frådende over sit offer med angreb om at “ikke alle mænd”. Formålet med denne taktik er ene og alene at lukke munden på ofret.

Kravet om brug af #notallmen på Facebook og Twitter er en fake problematik – af samme skuffe som fake news og alternative facts – opfundet af mandlige såvel som kvindelige debattører med trolde adfærd. På side 1 i “Logik for haner og høns” står der følgende: Hvis du skriver eller læser “alle mænd”, så betyder det alle mænd. Skriver eller læser du derimod “nogle mænd”, så betyder det en delmængde af mængden alle mænd – og for at skære det ud i pap, så betyder “nogle mænd” ikke “alle mænd”. I mange tilfælde betyder ”mænd” endda ikke ”alle mænd”, men de mænd som konteksten lader forstå, at det handler om fx når man skriver ”mænd der begår vold” så betyder det ikke at alle mænd begår vold, men at man taler om de mænd, der rent faktisk begår vold.

En anden variant er den hvor en debattør skriver om flygtninge at “vi kan hjælpe nogle af dem” eller “vi kan hjælpe dem der kommer til vores land”, og troldene straks råber “vi kan ikke hjælpe dem alle”. “Nogle”, en delmængde, bliver bevidst misforstået som “alle” for at have et argument for at afvise flygtninge.

6) Trolden er omgivet af et “virkeligheds forvrængnings”-felt.

6a) “Misforstår og forvrænger alt”-taktik (internt):

Trolden manipulerer det som offeret har sagt og gjort, og bebrejder igen og igen ofret for den alternative, manipulerede version af virkeligheden indtil offeret selv tror på det. Det kaldes også gasligthing.

6b) “Misforstår og forvrænger alt”-taktik (eksternt):

Trolden manipulerer med det som offeret har sagt eller gjort, så det er til troldens fordel – og offerets stilles i et dårlig lys over for andre. Rygter spredes fx i familie, i vennekredsen, det fælles netværk, hos naboer, hos myndighederne. Det kaldes også bagvaskelse.

6c) I flygtninge debatten bruges en lignende fremgangsmåde, som kunne kaldes NN-taktikken. Et ord for Nydelse sættes foran et ord for Nød, så denne nød der beskrives bliver forvrænget til at være falsk og uden reel årsag. Fx bekvemmelighedsflygtninge. Den falske påstand om at flygtninge rejser fra deres hjemland for at opnå mere bekvemmelighed overskygger det faktum at de flygter fra sult, forfølgelse, totur, død og krig.

7) “En fjer bliver til fem høns”-taktik.

Trolden udøver drypvis chikane mod ofret, så ofret begynder konstant at “kigge sig over skulderen”. Offeret dresseres til at udøve selvchikane (fx i form af overdreven kontrol med omgivelserne eller sig selv, paranoia og angst) mellem den drypvise chikane fra troldens side. Hvis offeret forsøger at bryde ud af sin ufrivillige rolle som offer, så kan trolden fx finde på at lave et markerings indbrud, der bliver intet taget, døren står ‘bare’ på klem, når ofret kommer hjem.

8) “To – eller flere – fronts krig”-taktik.

8a) Gerningsmanden/trolden allierer sig med en eller flere andre om at stalke og chikanere ofret fra to eller flere fronter. I en højkonflikt skilsmisse kan det fx være troldens nye kæreste der agere “kamphund” når ofret skal “flås” fra en anden front. Inden for politik kan det fx være en uofficiel troldehær (skakbrættets bønder) eller spin doktorer / kommunikationsfolk (skakbrættets officerer).

8b) Ved en distribueret form for “krig på mange fronter” benytter trolden sig af hævnporno – fx nøgenbilleder delt i fortrolighed uden samtykke til at dele med andre eller som er stjålet – der deles på sociale medier eller offentliggørelse af opslag på Facebook som er sket i fortrolighed i en lukket gruppe (trolden eller dennes netværk har spioner i denne Facebook gruppe, som sakser skærmbilleder til offentliggørelse).

9) Karaktermord som pressestrategi.

En trold der er vant til at håndtere pressen – eller har en advokat der er det – kan begå karaktermord på ofret ved at gøre sine løgne om ofret til en “offentlig sandhed” og protester imødegås ved at henvise til, at man ikke kan stole på offeret eller at offeret er hysterisk/ude af kontrol/psykisk syg.

9a) Et øgenavn er en grim ting i skolegården, som forfølger ofret og binder alle de forskellige hændelser med drilleri og mobning sammen. I princippet fungerer et øgenavn som et hashtag på Twitter eller et tag på en blog. Uanset hvad trolden chikanerer ofret med, så bindes de forskellige del-angreb sammen af øgenavnet som “en rød tråd” gennem det samlede angreb. Et eksempel er højreradikales brug af “væmmeligboerne” om Venligboerne og anti-feministernes brug af ”femi-nazi”,“ekstremfeminist” og “mandehader” om feminister.

9b) En variant af “karaktermord som pressestrategi” er “Dr Jekyll & Mr Hyde”-taktikken. Trolden opfører sig ganske modbydeligt på alle tænkelige og utænkelige måder over for sit offer (Mr. Hyde) og er storcharmør i alle andre relationer og sammenhæng (Dr. Jekyll). Alle andre end offeret kan lide trolden, så offeret bliver isoleret og har derfor meget svært ved at få hjælp til at bryde ud af den igangværende chikane og stalking.

9c) Victimblaming som “mordvåben” i et karaktermord. Trolden viser (eksplicti) sin falske medfølelse med ofret ved at anbefale ofret at søge hjælp, hvor det underforstået (implicit) antydes at ofret lider af en eller anden psykisk lidelse. Da troldens falske diagnose er påduttet ofret af trolden, så er der også tale om “blaming” af ofret for selv at være skyld i at være “victim” for den af trolden påstået psykiske lidelse.

9d) “Den enes død, den andens brød”. Trolden gør sit offer til grin eller udstiller ofret som galt på den eller afvigende fra det normale for at højne sig selv og blive kendt og få opmærksomhed. Trolden bliver en karakter på omgivelsernes eller offentlighedens “scene” ved at begå karaktermord på sit offer.

9e) Opbygning, spredning og integrering af en ondsindet myte i “den offentlige mening”, “den offentlige bevidsthed”. Denne taktik er et karaktermord på en gruppe af mennesker med et eller flere fælles træk (Intersektionalitet*) og kræver en større flok af løst relaterede trolde**. Fællestrækket for disse ondsindede myter er at der byttes om på rollerne “trold” og “offer” i den ondsindede myte i forhold til den virkelige virkelighed.

Et eksempel er mænd der udøver vold mod kvinder og børn i en familie og en efterfølgende højkonflikt skilsmisse, fordi kvinden flygter med barnet eller børnene. Inden for dette “område” af samfundet er det lykkes den del af fædrerettighedsbevægelserne der kunne mistænkes for at have psykopatiske og narcissistiske træk at opbygge, sprede og integrere en myte om “de stakkels fædre versus de onde mødre”, der gør at offentligheden og pressen lader disse voldelige fædre agere ofre på alle medieplatforme, mens mødrenes historie om chikane, stalking, trusler og vold forbigås i tavshed. De få mænd og kvinder der råber så meget op mod denne myte at medierne og politikerne ikke kan tillade sig at overhøre dem, bliver så stemplet som ekstremfeminister og mandehadere indtil de drænes så meget for energi, at de må trække sig fra den offentlige debat. Med et fagudtryk kaldes det i medieverden for bias – og i politik kaldes det spin.

* Intersektionalitet: Studiet af skæringspunkter mellem undertrykkelsessystemer eller -former, dominans eller diskrimination.

** Troldeflok: De menige trolde slutter sig til eller forladre flokken af trolde som “løsarbejdere” uden at det påvirker troldeflokken som helhed (skakbrættets bønder). Troldeflokken har oftest en eller flere “kongelige” (skakbrættes konge og/eller dronning) og en adel som agere hærførere (skalbrættets officerer) i de enkelte troldeangreb.

9f) Den invasive trold taler og skriver om en krænkelseskultur hos sit offer eller sin ofre, der ikke vil finde sig i at blive udsat for racistiske, sexistiske o.l. grimme jokes og angreb, for at gøre sit offer eller sin ofre til problemet. Trolden ønsker at gøre sin egen troldeadfærd normal og samtidig udrydde sit offer eller sin ofre som trolden mener, er problemet. I grund og bund er påstanden om en krænkelseskultur hos troldens offer eller ofre victimblaming.

10) “Udmattelseskrig”-taktik (trolden går efter ‘fjendens’ ressourcer og forsyningslinjer).

Trolden sætter konstant så meget chikane i værk (rygter, falske indberetning, rejser sager o.l.) at offeret bliver drænet for livsenergi og bruger alle sine ressourcer på at forsvare sig mod chikanen. Offeret får med andre ord ikke en chance for at leve et liv, kun for at overleve dagen i dag. Offeret ender ofte med at få PTSD.

10a) Opbygning af en falsk fyringssag by proxy. Trolden sender falske psykolograpporter og andet falsk eller forvrænget materiale til offerets chef eller arbejdsgiver, så offeret til sidste bliver fyret (eller går ned med stress) og dermed mister ressourcer til at forsvare sig mod chikanen. I grove sager går trolden så heftigt efter offerets chef eller firma at disse blive et sekundært offer og kun kan slippe fri ved at fyre det primære offer.

10b) Falske indberetninger om fx skattesnyd kan bruges til chikane. Hvis troldens offer fx har ejet firma, så kan gentagne falske indberetning og anmeldelser til myndighederne kører offerets firma i sænk og dermed stække ofrets forsvar mod at blive chikaneret.