Velkommen til Matrix Education

Velkommen til Matrix Education

Her på Matrix Education vil vi udforske og udbrede emner i spændfeltet mellem teknologisk singularity og læring.

Teknologi er ikke alt – Se også på søvnen

Inden vi for alvor går igang med at udforske, hvordan ny teknologi kan bidrage til læring, er det vigtigt at slå fast, at vi som mennesker stadig er drevet af biologiske behov. Et af disse behov er søvnen.

Dette er et område, som ofte er overset. Hvis du eksempelvis har en gymnasieelev, som ikke præsterer pga. manglende søvn, vil han / hun typisk ikke uden videre få den rette støtte. Selv om søvnen er helt afgørende for, at man kan tage imod ny viden.

Dette er et problem, som burde adresseres politisk. Indtil da er der ikke meget andet at gøre for folk end at købe den bedste Black Friday seng – og lignende tiltag som man kan gøre på egen hånd.

Singularity

Singularity er betegnelsen for det punkt i tiden, hvor den teknologiske udvikling kommer indtræder et punkt, hvor vi ikke længere kan kontrollere den eller rulle den tilbage.

Teorien er – kort fortalt – at vi med AI på et tidspunkt når et punkt, hvor maskiner kan forbedre sig selv hurtigere og hurtigere. Dette betyder, at AI vil udvikle sig langt hurtigere end menneskelig intelligens – og i sidste ende udvikle sig til en såkaldt superintelligens, som er langt højere end nogen intelligens, vi kan forestille os i dag.

Læring

Læring er betegnelsen for den proces, hvor enten vi, andre levende væsner eller maskiner tilegner os ny viden.

Samspillet mellem singularity og læring

På denne side deler vi den opfattelse, at en teknologisk singularitet er uundgåelig. For at sikre den bedst mulige fremtid for menneskeheden, er det derfor vigtigt, at vi 1) er opmærksomme på dette så vi 2) kan forberede os på, at den kommer.

Singularity og læring

Én af hovedproblemstillingerne ved den teknologiske singularity er, at vi som mennesker risikerer at blive overflødige, når den indtræder. Vi er bange for, at vi hermed kan tabe følelsen af en mening med livet.

Vi er derfor fortalere for, at vi sætter læring i fokus. Hvordan lærer vi som mennesker, og hvordan opdaterer vi løbende læringsformerne, så de er relevante i en tid, hvor den teknologiske singularitet er (nært) forestående.

Du kan læse meget mere om emnet på Singularity University’s hjemmeside her, ligesom du kan få en hurtig indføring på Wikipedia her.

Hvorfor navnet Matrix Education?

Navnet Matrix Education er en samstilling af Matrix – som henviser til den populærkulturelle filmserie, som netop beskæftiger sig med en verden, hvor den teknologiske singularitet er indtruffet – og uddannelse.

Dette hjem var tidligere hjem for en anden organisation af samme navn. Denne organisation havde til formål at hjælpe mennesker, der bliver overvåget af stalkere. Dette gjorde de ved at hjælpe dem til bedre at kunne beskyttere deres privatliv i den digitale sfære – herunder at træne dem i, hvordan de kryptere deres online færden. Vi har intet med denne organisation at gøre men støtter naturligvis deres fokus og ønsker dem alt det bedste.